ועידת לקוחות הבנקאות הפרטית לתחזית בתי השקעות מובילים - ינואר 2016
כנס קפיטליזם משתף והשקעות מוסדיות בדירקט לנדינג - פברואר 2016
כנס השקעות אלטרנטיביות באפיקי השקעה מגוונים - מרץ 2016
כנס הצעות השקעה יחודיות בקרנות בינלאומיות מובילות בעולם - אפריל 2016
כנס תחזית חציון שני, תיקון 190 ו- DIRECT LENDING - מאי 2016
כנס מסוי השקעות בארה"ב -  מאי 2016
כנס תחזית חציון שני 2016 -  יולי 2016
כנס השקעה בנדל"ן אנגליה וניו יורק -  ספטמבר 2016
כנס השקעות אלטרנטיביות -  נובמבר 2016
ועידת לקוחות הבנקאות הפרטית לקראת שנת 2017  -  דצמבר 2016