מגזין הבנקאות הפרטית
מבית קבוצת "פיננסים"
רח' היסמין 1, רמת אפעל
בית זיוה, קומה ראשונה
טל' 07777-83000