יעוץ השקעה במוצרי נדל"ן ללקוחות הבנקאות הפרטית

1. השקעה ישירה בנדל"ן מניב בחו"ל

2. השקעה בנדל"ן באמצעות קרנות REIT    מובילות בעולם

3. השקעה בקרנות נאמנות נדל"ן מובילות    בארץ ובעולם

4. השקעה בקרנות גידור נדל"ניות       מובילות בארץ ובעולם

קיימות ארבע דרכים עקריות להשקעה בנדל"ן מניב בארץ ובעולם לטובת איזון תיק ההשקעה ומיצוי מירבי לפוטנציאל הגלום בהשקעה בעולם הנדל"ן. לכל דרך ואופן השקעה, יתרונות וחסרונות אובייקטיבים וכן יתרונות וחסרונות סובייקטיבים הן בהתאמתם למשקיעים, אופיים, אופי תיק השקעתם וכדומה.

על מנת להתאים את הדרך המתאימה לך ביותר, רצוי לקבל יעוץ אוביקטיבי ובלתי תלוי מחברת יעוץ השקעות מקצועית ובלתי תלויה לחלוטין, הרואה לנגד עינה את טובת המשקיע בלבד.

לפגישת יעוץ בלתי מחייבת בפיננסים ניהול הון פרטי, אנא מלא את פרטיך ותגיע אלינו לפגישה, בה יוסברו לך היתרונות והחסרונות של כל דרך ותוכל לבחור בעצמך את הדרך המתאימה לך ביותר כאשר מלוא הידע והנתונים יהיו בידך על מנת לקבל החלטה שקולה.